หน้าแรก : ประวัติความเป็นมา : พระครูสันติสุวรรณบรรพต : ติดต่อวัด : กำหนดการอยู่ปริวาสกรรม ปี 2558 : ประกาศเกียรติคุณ


OK. Radio Station
IP.-Radio Thailand
[ สถานีวิทยุ โอเค เรดิโอ ]Bangkok Time


โครงการแทนคุณแผ่นดินเกิด


ร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลชุมชนเพื่อคนบ้านป่า ร่วมกับ หลวงตาพร

วัดเทพบุตรบรรพต
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

บริการจัดทำเว็บไซต์ ฟรี
บริการจัดทำเว็บไซต์ ฟรีวัดบ้านภูเขาทอง : Online

wadbaanpookaotong online
กำหนดการ งานปริวาสกรรม หลังจากออกพรรษาแล้ว 5 วัน ทุกปี

วัดบ้านภูเขาทอง::
• ตั้งอยู่ที่เลขที่ 61 หมู่ 9 บ้านภูเขาทอง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
• อยู่ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว ประมาณ 13 กิโลเมตร
• ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 34 กิโลเมตร
• ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2522 โดยชาวบ้านภูเขาทอง บริจาคเนื้อที่ ในการสร้างสำนักสงฆ์ และตั้งเป็นวัดบ้านภูเขาทอง
• เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2546 มีพื้นที่บริเวณวัดประมาณ 25 ไร่
• มีพระภิกษุร่วมจำพรรษาที่วัดบ้านภูเขาทอง จำนวน 6 รูป

เพิ่มเติม

วัดบ้านภูเขาทอง
ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ อพัทธสีมา

กำหนดการ บวชชีพราหมณ์ อบรม ปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม ทุกปี

พระครูสันติสุวรรณบรรพต:: (หลวงพ่ออุดร เจ้าอาวาส)
• เกิด 25 ตุลาคม พ.ศ 2500 อายุ 58 ปี พรรษา 18 วิทยฐานะ น.ธ. เอก
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
• เจ้าอาวาสวัดบ้านภูเขาทอง
• ครูสอนพระปริยัติธรรม
• กรรมการคุมสอบสนามหลวง
• อนุธรรมฑูตเผยแผ่พระศาสนา
• ประจำอำเภอ หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
• โทรศัพท์ 08-0156-4596

เพิ่มเติม
กฏระเบียบที่เข้มแข็งของ  วัดบ้านภูเขาทอง

กฏ-ระเบียบ-ข้อห้าม ของวัด::
• ห้ามจำหน่าย - จ่าย - แจก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ภายในบริเวณวัด
• ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์/สิ่งเสพติดอื่นใดทุกชนิดภายในบริเวณวัด


เพิ่มเติม

กฏระเบียบที่เข้มแข็งของ  วัดบ้านภูเขาทอง


ความรู้เกี่ยวกับ พัทสีมา
ความรู้เกี่ยวกับ พัทสีมา
14-07-2015
ชาวพุทธทั่วไป ควรจะมีความรู้ในเรื่องสีมาและนิมิตบ้าง เพื่อจะได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ สีมา แปลว่า เขต *หรือ* แดนเหมือนกับเสาหิน ...

โครงการก่อสร้างอุโบสถ อพัทธสีมา
โครงการก่อสร้างอุโบสถ อพัทธสีมา
12-08-2015
ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ อพัทธสีมา ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ ...

สิ่งปลูกสร้างของวัด
สิ่งปลูกสร้างของวัด
14-07-2015
ขณะนี้ ทางวัดบ้านภูเขาทอง กำลังดำเนินการก่อสร้าง ซุ้มประตูวัด ยังขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอีกเป็นจำนวนมาก ...

อยู่ปริวาสกรรม  14-23 ตุลาคม 2557
อยู่ปริวาสกรรม 14-23 ตุลาคม 2557
14-07-2015
ประมวลภาพการอยู่ปริวาสกรรม วัดบ้านภูเขาทอง ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ระหว่าง วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2557 ** คลิ๊กที่ ...

ศาลา ฝึกปฏิบัติธรรม
ศาลา ฝึกปฏิบัติธรรม
14-07-2015
โครงการก่อสร้าง ศาลาฝึกปฏิบัติธรรม สำหรับท่านที่ต้องการบริจาค สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคจตุปัจจัย ...

ผลการพัฒนาวัดที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาวัดที่ผ่านมา
14-07-2015
ผลการพัฒนาวัดจากปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน การปรับปรุงศาสนสงฆ์

กฐิน  ปลอดเหล้า
กฐิน ปลอดเหล้า
14-07-2015
โครงการ “กฐินปลอดเหล้า”:: ผลการดำเนินการที่ผ่านมา วัดบ้านภูเขาทอง หมู่9 บ้านภูเขาทอง ...

บวชชีพรามห์ -  อบรมธรรม
บวชชีพรามห์ - อบรมธรรม
14-07-2015
กำหนดการ บวชชีพราหมณ์ อบรม ปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม ทุกปี โครงการ คนรักษ์วัด:: ...

 
 
หน้าแรก  ประวัติความเป็นมา  พระครูสันติสุวรรณบรรพต  ติดต่อวัด  กำหนดการอยู่ปริวาสกรรม ปี 2558  ประกาศเกียรติคุณ
Copyright© 2008-2017 wadbaanpookaotong.com
สร้างถวาย โดย :ptk-planet.com
Tel.095 6363 486